pondělí 13. listopadu 2017

Stavba srubu „na sucho“

Realizace SRUBY URBAN 10/2017 - SRUB v Moravském Krasu
                  


Na základě projektu srubu je potřebné zajistit dostatečné množství kvalitních kmenů. Vždy pracujeme pouze se zimní těžbou.

Také bychom chtěli vyvrátit případné představy o lesních holinách, které by těžbou na jednom místě jistě vznikly. Těžba se řeší probírkovou těžbou vybraných kmenů. Při takovém výběru sruboviny je kladen důraz na to, aby vše pocházelo z jedné lokality.

V areálu zhotovitele se provádí nejen odkornění a hoblování, ale i další příprava pro opracování a roztřídění. Tímto postupem odpadne problém s odklizením vzniklého odpadu z pozemku investora. A toho je skutečně mnoho.

Založení stavby je provedené pomocí nivelačního přístroje na vyrovnané, dřevěné špalky. Vybrané a připravené kmeny se skládají napříč do přesně vyřezaných sedel. K předkreslování sedel klád slouží srubařské kružítko.

I taková, nutně bezchybná práce se může provádět motorovou pilou.
Následuje vybroušení sedla – motýla. Na rovné, podélné zarovnání podkreslení nám slouží horizontální, pásová pila.

Prací v areálu zhotovitele se taktéž eliminuje problém, který by nastal při stavbě na místě. Tím je vkládání meziizolace do vodorovných, čerstvých řezů. Tato by do sebe natáhla vodu z kmenů a narušila by přirozené sesychání sruboviny.

Manipulace a skládání je za pomoci jeřábu rutinou.

Ještě jedna činnost se nesmí opominout. Po sestavení stěn srubu se následně provádí popsání a rozebírání jednotlivých klád.

Zde se provádí navrtání prostupů pro vedení elektroinstalace. Postupuje se směrem z vrchu dolů. Uvážlivá rozvaha na straně klienta je velice důležitá. Zásahy do instalací, po postavení srubu, je prakticky nemožné.Zdroj: RD Dřevo

čtvrtek 10. prosince 2015

Našel se až ve srubech stavěných podle severoamerického receptu
Přečtěte si článek o SRUBOVÝCH DOMECH, který vyšel nyní v prosinci 2015 v Dřevařském magazínu. Dozvíte se jak jsem začínal se stavbou srubů a co vše tomu předcházelo nebo také jak jsem zvítězil v posledním ročníku soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2014 a získal první cenu odborné poroty za ranč APPOLOSA Lažínky.

 
 
 
 
 
 
 
 
neděle 24. května 2015

Stavba srubu

Prvotní je potřeba výběru kvalitních srubových kmenů, které se těží na Vysočině.


Kláda je nejprve nahrubo odkornění odkorňovačem a poté ohoblována elektrickým hoblíkem, čímž se docílí jednotného vzhledu a hladkého povrchu dřeva.Srink-fit saddle notch je anglický výraz pro sedlový rohový spoj. Rovné plochy spoje se po sobě mohou posouvat a při tom zůstat neustále těsné. Z kulatého průřezu klády se v místě spoje vyrobí klín, který se obkreslí a rovné styčné plochy zajistí dokonalé utěsnění spoje.

Sedlový spoj je při správné technologii provedení pevný a dodá srubové stěně krásný vzhled. Dále také zabraňuje, aby se klády vlivem vnitřních pnutí vzniklých sesycháním kroutily a způsobovaly netěsnost spojů.Podélný spoj klád tvoří mělká drážka, která kopíruje nerovnosti spodní klády. Pomocí kružítka se jednotlivé tvarové originály klády spásávají na sebe tak, že okraj podélné drážky přesně kopíruje tvar sousední klády ležící pod ní.

Uvnitř je drážka hlubší, aby nedošlo k zachycení horní klády vlivem sesychání a sedání což by mohlo později působit netěsnosti podélných spojů.Hrany drážky jsou proto oboustranně doplněny společně s rohovými spoji izolací z PVC a ve středu drážky ovčí vlnou, kterou naše firma dováží z Rakouska.Jak si správně vybrat dodavatele srubu?

 

K tomuto tématu využíváme zkušeností klientů, kteří nám poskytli zajímavý pohled ze svého zákulisí.

V praxi se setkáváme s klienty, kteří vlastně neví, co jejich rozpočet obsahuje, stěžují si na jednání některých stavebních firem a hledají, kdo by jim nedostatky odstranil nebo stavbu dokončil.

Při vytváření rozpočtu je důležité vědět a s dodavatelem důkladně probrat, co jejich rozpočet obsahuje a co ne!
 
1) Firmy některé položky záměrně neuvedou, nebo uvedou menší množství, aby jejich služby byly levnější a zakázku získaly. Klientovi jsou později dodatečně zaúčtované. Pokud se rozpočet od více firem liší v zásadních a velkých částkách, doporučujeme konzultaci s nezávislým poradcem a odborníkem na dřevostavby.
 
2) Pro klienty financující stavbu hypotékou je vhodné vědět přibližné náklady na celou stavbu, jaké práce budou dodavatelsky, jaké svépomocně apod. 
 
3 Výrazně levnější cena může znamenat rozdílnou kvalitu použitých materiálů a celkové provedení stavby.
 
4) Doporučení, záruky, stabilita na trhu, informace o firmě - to jsou základní kritéria pro výběr stavební firmy.